Ordteller

Ordtelleren og bokstavtelleren vil automatisk telle antall tegn, ord og avsnitt i teksten. Dette er flott for innlegg og essays på sosiale medier. For å komme i gang, skriv eller lim inn teksten nedenfor.

Bokstaver 0 Ord 0 Setninger 0

Fordelene ved å bruke en Word-teller på nettet

En ordteller på nett er et hendig verktøy for å bestemme hvor mange ord som er i et dokument. Den vil også telle antall tegn og mellomrom som brukes i en setning. Verktøyet gir også nyttige tips for å forbedre innholdet ditt. Den kan identifisere skrivefeil og fremheve ofte brukte søkeord. Den tilbyr også et Auto-Save-alternativ slik at eventuelle endringer i innholdet ditt lagres når du forlater nettstedet eller kommer tilbake til det senere. I tillegg kan du bokmerke ordtellerens side for fremtidig bruk.

Mange rettssaker og skoleprosjekter begrenser antall ord eller tegn du kan bruke. Ved å bruke en ordteller på nettet får du klarhet i antall ord, som kan være en nødvendig del av et prosjekt eller en rettssak. Det kan også hjelpe deg å vite om du kan redigere eller legge til ord uten å overskride ordantallet. Noen ordtellere lar deg også kopiere og lime inn tekst.

En annen fordel med å bruke en ordteller på nett er at den lar deg raskt og enkelt sjekke antall ord i et PDF-dokument. Ved å laste opp PDF-filen til nettstedet, vil du kunne se hvor mange ord som er i dokumentet. Ordtelleren vil behandle teksten på samme måte, og vil gi resultatene raskt.